Torre Llauder la vil·la romana d'Iluro està d'aniversari, ja té 50 anys

Torre Llauder, pretén que gaudeixis del que va ser, és i pretén ser el clos més important d'Iluro.
En aquest viatge podràs navegar de forma ordenada o no, per la història del clos i podràs entrar en les seves estances si així ho desitges, tan sols has de moure el ratolí per on vulguis...i recorda que "Torre Llauder" està esperant a que la visitis personalment. Que gaudeixis...Ave amicus..

Els nous projectes

TORRE LLAUDER ENCARA EL SEU FUTUR

Una carpa tèxtil provisional serveix per protegir de la intempèrie el clos arqueològic de la vila romana de Torre Llauder, especialment els seus mosaics. És una estructura provisional a la qual se li ha calculat entre 12 i 15 anys de vida útil que cobrirà una superfície de 465 m2 i que prioritza la protecció de les sales de l’antiga vila romana que contenen mosaics al terra. La carpa s’aguanta per un sol masteler que es recolza en una paret no patrimonial del jaciment, i amb 14 punts d’ancoratge. La carpa té una alçada d’uns vuit metres per aguantar les ràfegues de vent.
El projecte executiu de la coberta, ha requerit una inversió aproximada de 200.000 euros que pagarà el consistori mataroní.
Aquesta carpa, abans de la seva construcció va rebre el vist-i-plau del Consell del Patrimoni Arquitectònic de Mataró i la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Generalitat. La carpa es va construir entre el desembre de 2009 i l'abril de 2010, la seva col•locació va ser ràpida aproximadament uns 3 dies a principis del mes d’abril, on tècnics del museu van supervisar els treballs de col•locació i sustentació de la nova estructura.
Amb la carpa col•locada ja es poden començar a restaurar els mosaics, que s’han vist afectats pel fet d’estar a l’aire lliure des de que es van descobrir, ja fa més de 40 anys Encara que restaurats a la dècada dels 80 amb tècniques que en aquells temps eren les més adequades i modernes, els mosaic no han resistit com s’esperava les inclemències meteorològiques.
La restauració d’aquests mosaics, forma part del Pla director del jaciment arqueològic, que en la seva fase final inclou la museïtzació del recinte. Ja fa temps que s’estan excavant zones noves i la intenció dels tècnics arqueològics i museístics és excavar la major part del clos. La nova fase que s’ha d’iniciar després del cobriment es concentrarà en la zona del peristil o jardí. Amb l’ajuda de paleobotànics, la idea és trobar prous elements que permetin reconstruir l’antic jardí de la vil·la per fer-lo visitable, intentant trobar tant elements materials com biològics, per saber per exemple quin tipus d’elements botànics es van plantar a la vil•la, aquesta tasca s’està fent a partir d’un projecte conjunt del Museu de Mataró i la Universitat Autònoma de Barcelona. Un cop treballat el clos en la seva totalitat es determinarà la cobertura permanent per al jaciment.
És aquesta fase complexa i costosa, tant en recursos com en temps per això segurament durarà uns anys, parlem d’un plantejament a molt llarg termini, tanmateix la restauració dels mosaics tenen un cost aproximat de 300.000 euros. No sabem com repercutirà la crisi actual en els nous pressupostos públics, però molt probablement endarrereixi aquest ambiciós projecte.