Torre Llauder la vil·la romana d'Iluro està d'aniversari, ja té 50 anys

Torre Llauder, pretén que gaudeixis del que va ser, és i pretén ser el clos més important d'Iluro.
En aquest viatge podràs navegar de forma ordenada o no, per la història del clos i podràs entrar en les seves estances si així ho desitges, tan sols has de moure el ratolí per on vulguis...i recorda que "Torre Llauder" està esperant a que la visitis personalment. Que gaudeixis...Ave amicus..

Les excavacions als anys 60.

L'any 1961 es van efectuar unes primeres prospeccions del terreny. Cal tenir en compte que les excavacions dirigides per M. Ribas i dutes a terme per membres de la Secció Arqueològica del Museu de Mataró no van seguir un mètode estratigràfic rigorós i, segons relata el seu director, la majoria d’estrats estaven força remenats. El 31 de març de l’any 1961,La Delegació Local d’Excavacions Arqueològiques de Mataró, sota la direcció de M. Ribas i Bertran va efectuar unes primeres prospeccions del terreny, amb el consentiment del propietari de la finca el Sr. Valentín Rodón. Els resultats van ser positius, localitzant al costat nord de la finca, a uns 70 cm de profunditat, un mosaic de tessel·les de marbre en blanc i negre, amb un dibuix geomètric format per cercles que es sobreposen en segments corbats, situat a l’angle sud de l’atri de la vil·la romana. Aquest va ser el punt de partida de l’excavació, a partir de llavors i durant nou anys consecutius els treballs d’excavació es van anar desenvolupant intermitentment. L’excavació fou autoritzada oficialment per l’Ordre de la Direcció General de Belles Arts en data del 4 de novembre del 1963.
La segona etapa d’excavacions (Ordre de la Direcció General de Belles Arts de 23 de juny de 1969), es va realitzar amb motiu d’uns importants rebaixos que va fer el Ministeri de l’Habitatge per tal de preparar la infraestructura d’un futur polígon anomenat “Espartero”. Aquestes circumstàncies exigiren posar al descobert el màxim de parets possibles a fi de fixar el perímetre del jaciment.En primer lloc es va excavar l’atri i l’impluvi, a continuació es van descobrir diverses estances residencials distribuïdes al voltant de l’atri i decorades totes elles també amb mosaics.L’any 1963, a tocar del passadís s’hi va descobrir un esquelet humà sobre el mosaic del peristil.A més de la part residencial de la vil·la també es van descobrir les restes d’un taller de fabricació d’àmfores, que produïen les formes Dressel 1 i, majoritàriament, la forma Pascual , vinculades a la producció del vi laietà. Dels tres forns excavats, actualment només se’n conserva un,s’hi van excavar els banys privats de la vil·la, amb les tres estances (frigidarium, tepidarium i caldarium).Al nord dels banys descrits, es va excavar una estança de dimensions més reduïdes a la qual M. Ribas va atribuir la funció de magatzem de llenya, però que podria ser utilitzada com a cambra de serveis. Al nord del conjunt termal es van excavar unes latrines la banda oriental del conjunt residencial descrit més amunt, es van descobrir un seguit d’habitacions.