Torre Llauder la vil·la romana d'Iluro està d'aniversari, ja té 50 anys

Torre Llauder, pretén que gaudeixis del que va ser, és i pretén ser el clos més important d'Iluro.
En aquest viatge podràs navegar de forma ordenada o no, per la història del clos i podràs entrar en les seves estances si així ho desitges, tan sols has de moure el ratolí per on vulguis...i recorda que "Torre Llauder" està esperant a que la visitis personalment. Que gaudeixis...Ave amicus..

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA.

- AAVV.(1977): Carta dels vestigis arqueològics del terme municipal de Mataró. Secció Arqueològica.Museu Municipal de Mataró.Mataró.Pàg.71-76.

- AAVV. (1980): La vil•la romana de Torre Llauder. Opuscle nº1.Secció Arqueològica del Museu de Mataró.Mataró.Pàg.3-41.

- AAVV. (1996). Història, política, societat i cultura dels Països Catalans. Volúm : 1. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona. Pàg.284-403.

- AAVV.(2004): La vil•la romana. Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt.Vilassar de Dalt. Pàg.3-22.

- AAVV.Cordinador, MAYER,M (2008).Prehistòria i història antiga de Catalunya. Història romana de Catalunya.
Les ciutats catalanes i els monuments de l'època romana. UOC. Barcelona.

- CARRERAS,C. ;MUNILLA,G.(2005) Patrimonio digital.UOC. Editorial UOC. Barcelona.

- CELA, X. ;REVILLA, V. (1999): Iluro una ciutat per descubrir. (coord. J. Garcia). Patronat Municipal de Cultura.Mataró.Pàg.14-79.

- CELA,X. ;GARCÍA,J. ;PERA,J. (2003)Fem arqueología descobrim la ciutat.Patronat Municpal deCultura.Mataró.Pàg.8-51.

- CERDÀ, J.A. ;PÉREZ, S.(1991): Darreres excavacions d’urgència davant del clos arqueològic de Torre Llauder.(Mataró.El Maresme). Laietania 6.Mataró. Pàg.127-156.

- CLARIANA, J.F.(1976):"Les llànties de la vil.la romana de Torre Llauder (Mataró)". Miscel.lànies arqueològiques de Mataró i El Maresme. Mataró. Pàg.41-84.

- CLARIANA, J.F.(1991):"Un interessant lot de terra sigil.lata tardo-itàlica procedent de Torre Llauder (Mataró)". Laietania 6. Mataró. Pàg.107-114.

- CLARIANA, J.F. (1998): "La sigil.lata itàlica-aretina decorada provinent de la vil.la romana de Torre Llauder (Mataró, el Maresme)". Laietania 11.Mataró. Pàg. 97-107.

- CLARIANA, J.F. ;JÀRREGA, R. (1994): "Estudi de la fase baix imperial de la vil.la romana de Torre Llauder (Mataró, el Maresme). Les ceràmiques". Laietania 9.Mataró. Pàg. 251-289.

- CLARIANA, J.F. ;JÀRREGA, R. (2000): "Notes sobre la darrera fase d'ocupació de la vil.la romana de Torre Llauder (Mataró): el pou excavat l'any 1982". Segones Jornades d'Arqueologia de Cabrera de Mar i del Maresme, 4 de juliol de 1998. Iluro 2.Cabrera de Mar. Pàg. 61-72.

- MUNILLA.G. (Coord)(2004) Patrimoni Cultural. Mòdul didàctic 3: CARRERAS,C. Patrimoni digital.UOC. Barcelona.

- OLESTI, O. (1995): El territori del Maresme en època repúblicana (s.III – I aC).Estudi d’arqueomorfologia i història. Premi Iluro 1994.Mataró.Pàg.181-218.

- PÉREZ,A. SABATÉ, F. SIMON,A. BALCELLS, A. (2004). Història de Catalunya. Barcelona. Pàg:86-98.

- PONS,J. (1994). Territori i societat romana a Catalunya. Ed 62 Barcelona. Pàg.229-233.

- PREVOSTI, M.(1981): Cronologia i poblament de l'àrea rural d'Iluro.Vol:I. Premi Iluro 1980. Mataró. Pàg.251-315.

- PREVOSTI, M.(1981): Cronologia i poblament de l'àrea rural d'Iluro.Vol:II. Premi Iluro 1980. Mataró. Fig.64-72.

- PREVOSTI, M. ;CLARIANA, J.F. (1985): "Nota sobre l'excavació de salvament realitzada a la zona de l'abocador d'escombraries de la vil•la romana de Torre Llauder" Laietania 2-3. Mataró. Pàg.217-223.

- PREVOSTI, M. ;CLARIANA, JF. (1988): "Torre Llauder. Mataró. Vil•la romana. Guies de jaciments arqueològics.Generalitat de Catalunya.Barcelona.Pàg:5-39.

- PREVOSTI, M. ;CLARIANA, J.F. (1993): "Aproximació a l'estudi de l'Antiguitat Tardana a la vil.la romana de Torre Llauder". X Sessió d'Estudis Mataronins. Mataró. Pàg. 61-86.

- PREVOSTI, M. ;CLARIANA, JF.(2006): “Sobre unes singulars peces ceràmiques de Torre Llauder”. XXII Sesio d’Estudis Mataronins. Museu Arxiu de Santa Maria i Patronat Municipal de Cultura.Mataró.Pàg.51-70.

- RENFREW, C. ;BAHN,P.(1993): Arqueología : teorías, métodos y práctica.Torrejón de Ardoz. Akal. Pàg.65-105.

- RIBAS, M. (1966):La villa romana de la Torre Llauder de Mataró: Monumento histórico-artístico. Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. Servicio Nacional de Excavaciones Arqueologicas.Madrid.

-SARTRE,M. (1994). “El oriente romano. Províncias y sociedades provinciales del Mediterraneo oriental de Augusto a los Severos (31 aC-235 dC).Madrid. Akal. pàg 150-180.

-PLÁCIDO, D. (1994) “Historia de España I. La Antigüedad.” Ed. Nerea. Pàg.128-138.

-VARELA,A. ALBADALEJO,G. BONS,A. PUDEVIDA,LL. VARELLA,J.R (2004) Història de Catalunya”. Columna Ediciones.Barcelona.

WEBGRAFIA

-Wikipedia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Vil%C2%B7la_romana_de_Can_Llauder
-Ajuntament Mataró: http://www.mataro.cat/portal/es/Cultura/contingut_enllac/torre_llauder.html

-Visita virtual a Torre Llauder: http://www.viaavgvsta.anonai.com/VVTLL1es.html

-Guia del Patrimoni Històric i Artístic dels Municipis de Catalunya:
- http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2771
-CLARIANA;J.F. Viatge a Iluro. Grup d'Història del Casal. Mataró (1994).
- http://www.ghcmataro.org/